Velkommen!

Elinog Mac Million 17 mai 19.jpg

Mitt navn er Elin Rakvåg, og sammen med min mann har jeg de siste årene drevet et Ragdoll-oppdrett som er registrert i Fifê under navnet NO*Elins Diamanter.

Kattenes velferd har høyest prioritet hos oss, og gjennom oppdrettet påvirker vi holdninger til katten generelt. Vi er bevisste på å heve kattens status fra å være en ren musefanger som bor ute, til å reelt være et familiemedlem.

Jeg ønsker å være en mentor for kattungekjøpere, og setter pris på å kunne bidra når det trengs!