Velkommen!

Elinog Mac Million 17 mai 19.jpg

Mitt navn er Elin Rakvåg, og sammen med min mann har jeg de siste årene drevet et Ragdoll-oppdrett som er registrert i Fifê under navnet NO*Elins Diamanter.

Kattenes velferd har høyest prioritet hos oss, og gjennom oppdrettet påvirker vi holdninger til katten generelt. Vi er bevisste på å heve kattens status fra å være en ren musefanger som bor ute, til å reelt være et familiemedlem.

Jeg ønsker å være en mentor for kattungekjøpere, og setter pris på å kunne bidra når det trengs!

Bakgrunnshistorie

Jeg har alltid hatt et spesielt forhold til dyr, og har tilbrakt store deler av livet sammen med hester og katter. Dressurridning har vært min store interesse, og det fikk jeg anledning til å leve ut på 80-tallet. Jeg praktiserte også som dressurdommer. Hestesporten har hatt en sterk posisjon i familien, og døtrene mine Tina og Line drev i mange år med sprangridning. Vi har delt veldig mye fritid i stallen og på stevner, og det har vært et privilegium. 

Jeg bor i Molde i Møre og Romsdal, sammen med min mann Leif Rune. Jeg er utdannet sykepleier og innen informatikk. Jeg har i flere år arbeidet med IT-systemer som benyttes i sykehusene i Helse Midt-Norge.

Titt og ofte blir jeg påmint hvor viktig det er å ha en god balanse i samspillet mellom dyr og menneske. Jeg er veldig opptatt av hvordan kattene lever; det å tyde og forstå deres atferd. Da kan vi lettere dekke naturlige behov, og å tilrettelegge for en harmonisk sameksistens. Kattenes velferd har høyest prioritet. Gjennom oppdrettet påvirker vi holdninger til katten generelt, og vi er bevisste på å heve kattens status fra å være en ren musefanger som bor ute, til å reelt være et familiemedlem.

Jeg ønsker å være en mentor for kattungekjøpere, og setter pris på å kunne bidra når det trengs!

 

Jeg synes også det er veldig gøy å delta på katteutstillinger. Det er en arena for feedback fra kvalifiserte dommere som er et viktig input til avlsarbeidet. Man møter også kolleger og deres flotte katter. Vi har mye å lære av hverandre, og på en utstilling er det bare å ta inn alle inntrykk, gode råd, tips og nyheter som kommer forbi! Ikke minst- katten er i fokus!