top of page

Mål for oppdrettet

Å alltid være på jakt etter å øke kompetanse angående helse og velferd, etterleve etiske og humane retningslinjer for avl og oppdrett.

For oss er en Ragdoll stor og vakker, den er sunn og er en harmonisk familiekatt som gir oss glede gjennom et godt gemytt. I tillegg har den de kvaliteter som er angitt i rasens standard. Healthy happy cats!

icc_logo.png

Profesjonell tilnærming - mine kurs

I mars 2020 startet jeg på et 18 måneder langt nettkurs i regi av ICatCare, en anerkjent organisasjon.

8 september 2021 mottok jeg mitt sertifikat for gjennomført og bestått kurs! 

"Advanced Feline Behaviour For Cat Professionals" 

"International Cat Care is a charity founded in 1958 by a small group of very passionate cat lovers, who were compelled to do something about the dismal lack of information about cat health and welfare" Les mer her !

Certificate Advance Feline Behaviour For Cat Professionals

Mine kurs i PawPeds PawAcademy!

17. desember 2014 mottok jeg kokarden for å ha gjennomført G3 kurset i PawPeds. Som oppdretter, ser jeg dette som en profesjonell kvalifisering. Det er fascinerende å se hvor mye det er å lære rundt avl- genetikk, helse, atferd og mer!

Mange timer gikk med til kurset, men det var en fornøyelse å motta så mye interessant og forskningsbasert litteratur som PawAcademy gjør tilgjengelig. 

PawPeds PawAcademy holdt sitt første internettkurs høsten 2007.

De tilbyr grunnleggende kurs i kunnskap om katt, med tema som omfatter blant annet omsorg, avl og oppdrett. Kursene er delt inn i tre nivå.

G1: General course step 1, omhandler i hovedsak det å eie en katt, en basis for nybegynnere, men også for mer erfarne oppdrettere som vil gå de høyere nivåene. Les mer her

G2: General course step 2: omhandler i hovedsak det å ha et kull, men også grunnleggende genetikk og planer for avl og oppdrett. Les mer her

G3: General course step 3: er mer dyptgående rundt tema som selektiv avl, genetikk, fysiologi, kattefôr, adferd, etc. Målgruppen er oppdrettere som har noen kull, og som har tatt G1 og G2. Les mer her

ppbanner1.png

Certificate of Completion   ANIMALS EMOTIONS!
April 2022, by Karolina Westlund PhD

Students learn the importance of emotional experiences on animals personalities, social skills and stress sensitivity. The course covers three major frameworks exploring emotions: Core Affect Space, Polyvagal Theory and Panksepp's Core Emotions Concept. For each of the core emotions (CARE, GRIEF, PLAY, LUST, SEEKING, FEAR and RAGE) there is on module detailing how that particular emotion impact animals brains, behaviour and learning - and what animals guardians can do to optimize welfare to get happy animals who thrive with people. 

Certificate Animal Emotions April 2022
thumbnail_BANNER AE.png

Vi er medlem i Ragdollklubben Sverige!!

cropped-logo-transparent-2048x1259 Ragdollklubben Sverige.png
Ragdoll Charms and nice view

Kornfri og proteinrik mat, men også tilpasset ernæring til ulike behov

Det er fint med kornfritt fôr, men vi ser også at det er nødvendig å bruke tilpasset ernæring. En senior kan ha behov for ernæring som bidrar til en lettere fordøyelse, en kastrert katt kan ha behov for ernæring som er skånsom for urinveiene etc. Dette med fôr er et tema som ofte diskuteres, og det er et dilemma i forhold til valg av den beste ernæringen. 

Tilpasset ernæring er utviklet etter vitenskapelig forståelse av kjæledyrs helse og ernæring, og per nå er det denne type ernæring vi gir vår katter.  

Men -  siden katter er kjøttetere og rovdyr, trives kroppene deres best på en diett som er

rik på protein og med få karbohydrater; kornfritt fôr.

I naturen er mye av kattens naturlige mat også fettrik. Katter er ikke laget for å fordøye

karbohydrater, verken fysisk eller kjemisk;

  • tenner og kjeve er laget for å fortære kjøtt

  • katter har svært få smaksløker som kjenner søte smaker

  • magesekk og tarmer er for små til å fordøye karbohydrater på en god måte

  • katter produserer ikke nok av enzymer som fordøyer karbohydrater

  • som kjøtteter tolerer ikke katter godt et svingende blodsukker, påvirket av karbohydrater. Kjøttetere trives best med et stabilt blodsukker. 

Tilpasset fôr til ulike behov  

Den individuelle helsen til hver katt er like unik som de er.

Disse helsebehovene er i midlertidig ofte karakteristiske for

deres størrelse, rase eller livsstil. 

sa-l-royal-canin-feline-health-nutrition
Orijen.jpg

Miljøvennlighet

Vi er opptatt av miljøet, og vårt bidrag er blant annet at vi går over til å dele og videreformidle informasjon til kattungekjøpere elektronisk, fremfor å skrive ut og legge i kattungemappen. Det gjør også at informasjonen er lettere tilgjengelig enn om den ligger i en mappe. 

Miljøvennlige produkter

Vi søker også å velge miljøvennlige produkter.   Eksempel på dette er kattesanden "Biokat's Diamond Care" som er laget utelukkende av naturlig leire med aktivt kull som binder lukter og er svært absorberende. Det aktive kullet kommer fra kokosnøttskall, en fornybar råvare. 
En annen viktig faktor er at denne sanden blir produsert i Tyskland, og at den dermed har en forholdsvis kort transportvei.

Ragdoll male Elonadolls Dragon

Diplomoppdretter

innen Norske Rasekattklubbers Riksforbund

KURS

Diplom

PawPeds PawAcademy 

G1

For oss er en Ragdoll stor og vakker, den er sunn og er en harmonisk familiekatt som gir oss glede gjennom et godt gemytt. I tillegg har den de kvaliteter som er angitt i rasens standard.

Friske og glade katter!

PawPeds PawAcademy 

G1

PawPeds PawAcademy 

G1

Gjennom oppdrettet påvirker vi holdninger til katten generelt. Vi er bevisste på å heve kattens status i samfunnet.

PawPeds PawAcademy 

G2

PawPeds PawAcademy 

G3

Å alltid være på jakt etter å øke kompetanse angående helse og velferd, etterleve etiske og humane retningslinjer for avl og oppdrett.

PawPeds PawAcademy 

G2

Individuell oppfølging

PawPeds PawAcademy 

G2

PawPeds PawAcademy 

G2

PawPeds PawAcademy 

G1

Fra mars 2020 til september 2021 

Advanced Feline Behavioiur For Cat Professionals! 

icc_logo.png

Healthy happy cats!

Certificate Kurs.jpg
Certificate Animal Emotions April 2022.jpg
thumbnail_BANNER AE.png

Course Animals Emotions by/Karolina Westlund PhD - Completed April 2022!

bottom of page